About

In English:

PhD programme in Popular Culture Studies (PPCS) is coordinated by University of Turku. Its mission is to provide international, critical, work-oriented education in the field of popular culture studies.

The doctoral programme has five PhD student positions for years 2012-2015.

The partners of the programme are digital culture (University of Turku), cultural history (University of Turku), cultural studies (University of Eastern Finland), musicology (University of Turku), musicology (Åbo Akademi), contemporary culture (University of Jyväskylä) and media studies (university of Turku). The programme is linked to  International Institute for Popular Culture (IIPC), which started in November 2006.

The areas of study within the programme are for example popular music and literature, comics, radio, film and television, new media and digital culture, festivals and city culture, youth and subcultures, cultural industries, consumer and material culture, sports, stardom and fandom.

Suomeksi:

Turun yliopiston koordinoima Populaarikulttuurin tutkimuksen tohtoriohjelma (PhD Programme in Popular Culture Studies, PPCS) antaa kansainvälisen, kriittisen, työelämäsuuntautuneen koulutuksen populaarikulttuurin tutkimuksen alalle.

Tohtoriohjelmalla on viisi tohtorikoulutettavan paikkaa vuosille 2012-2015..

Ohjelman partnerioppiaineita ovat digitaalinen kulttuuri (Turun yliopisto), kulttuurihistoria (Turun yliopisto), kulttuurintutkimus (Itä-Suomen yliopisto), musiikkitiede (Turun yliopisto), musikvetenskap (Åbo Akademi), nykykulttuuri (Jyväskylän yliopisto) ja mediatutkimus (Turun yliopisto). Turun yliopistossa toiminta kytkeytyy vahvasti populaarikulttuurin tutkimuskeskukseen, International Institute for Popular Culture (IIPC), joka aloitti toimintansa marraskuussa 2006.

Populaarikulttuurin tutkimuksen kohteena ovat muun muassa populaarimusiikki ja -kirjallisuus, sarjakuva, radio, elokuva ja televisio, uusi media ja digitaalinen kulttuuri, festivaalit ja kaupunkikulttuuri, nuoriso- ja alakulttuurit, kulttuuriteollisuus, kuluttaminen ja aineellinen kulttuuri, urheilu, tähteys ja fanius.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: